Mini Gigi

Collection Mini Gigi, des mini perles plus délicates…

product name

Collier Lucky Cœur

product name

product name

Collier Lucky Coeur mini perles

Bracelet Mini Gigi diamant

product name

Collier Mini Gigi 3 diamants

product name

product name

Collier émeraude Lucky Cashmere

product name

product name

Boucles d'oreilles Gigi Party diamants

product name

product name

Collier Eye Mini Gigi

product name

Boucles d'oreilles Mini Gigi

Collier Mini Gigi 5 diamants

product name

product name